Vrste predavanj


 1. Implementacija spajkanja brez svinca v proizvodnjo v elektronski industriji (v skladu z RoHS direktivo)
 2. Problematika izdelovanja produktov v skladu z RoHS direktivo v elektronski industriji
 3. Kakovost spajkanih spojev brez svinca
 4. Spajkanje v proizvodnji montaže plošč tiskanih vezij (pretaljevanje, valovno in ročno spajkanje)
 5. Elektrostatska zaščita prostorov in delavcev pri delu z elektrostatsko občutljivimi elementi
 6. RoHS Direktiva v praksi po 1. juliju 2006

1 – Implementacija spajkanja v skladu z RoHS direktivo v proizvodnjo montaže plošč tiskanih vezij

 • Materiali za spajkanje za proizvodnjo v RoHS obdobju 
 • Proizvodnja in tehnologija v skladu z RoHS direktivo
 • Pomembni parametri pri spajkanju z materiali brez svinca
 • Kakovost spajkanih spojev v prehodnem obdobju - mešani materiali pri valovnem spajkanju, pretaljevanju in ročnem spajkanju

 


2 - Trenutna problematika izvajanja RoHS direktive - prehodno obdobje

Definicija pojmov kot so:

 • Dati na trg po 1. juliju 2006
 • Homogeni material – primeri
 • Dovoljena koncentracija
 • Način zagotavljanja minimalnih koncentracij prepovedanih snovi v elektronski industriji 
 • Način kontrole izdelkov v skladu z RoHS direktivo
 • Način dokazovanja skladnosti produktov z RoHS direktivo po 1. juliju 2006 


3. Kakovost spajkanih spojev brez svinca

 • Glavne razlike med tehnologijo spajkanja z in brez svinca
 • Tipične napake pri spajkanju brez svinca
 • Preprečevanje napak pri spajkanju brez svinca


4. Spajkanje v proizvodnji montaže plošč tiskanih vezij

 • Definicija
 • Materiali za spajkanje (poudarek na materialih brez svinca)
 • Tehnika spajkanja in oprema (ročno, strojno)
 • Kakovost spajkanih spojev
 • Napake na spajkanih spojih

 


5. Elektrostatska zaščita prostorov in delavcev pri delu z elektrostatsko občutljivimi elementi

 • Definicija
 • Elektrostatsko urejeno področje
 • Aktivna zaščita
 • Pasivna zaščita
 • Delo z elektrostatsko občutljivimi elementi

 


6. RoHS Direktiva v praksi po 1. juliju 2006

 • Potrjene izjeme, kjer implementacija nove tehnologije v proizvodnjo še traja
 • Zavezanci direktivi, kjer je implementacija nove tehnologije v proizvodnjo že uvedena in je potrebna ureditev RoHS sistema za zadovoljitev zahtev kupca in inšpekcije

 


<<Nazaj na domačo stran